Księgowość

Powierz księgowość specjalistom od finansów.

Rachunkowość

Skuteczna redukcja kosztów i wszystkie dokumenty na czas.

Kadry i płace

Zadbaj o pełne wsparcia dla Twoich pracowników.

Rachunkowość

Skuteczna redukcja kosztów i wszystkie dokumenty na czas.

Zakładanie firm

Kompleksowe zakładanie spółek z o.o. i działalności gospodarczej.

Kadry i Płace

Kadry i płace

  • Sporządzanie dokumentów związanych z umową o pracę oraz umowami cywilno- prawnymi;
  • Sporządzanie list płac;
  • Prowadzenie akt pracowniczych;
  • Ustalanie wymiaru urlopów;
  • Rejestracja w ZUS firmy i pracowników;
  • Sporządzanie i przesyłanie deklaracji do ZUS i US;
  • Sporządzanie rocznych deklaracji PIT-11 oraz PIT-40.