Księgowość

Powierz księgowość specjalistom od finansów.

Rachunkowość

Skuteczna redukcja kosztów i wszystkie dokumenty na czas.

Kadry i płace

Zadbaj o pełne wsparcia dla Twoich pracowników.

Rachunkowość

Skuteczna redukcja kosztów i wszystkie dokumenty na czas.

Zakładanie firm

Kompleksowe zakładanie spółek z o.o. i działalności gospodarczej.

Księgi handlowe

Księgi handlowe

  • Wprowadzanie dokumentów do ksiąg rachunkowych;
  • Prowadzenie ewidencji VAT oraz sporządzanie deklaracji VAT;
  • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia;
  • Wyliczanie wysokości podatku VAT, PIT i CIT;
  • Sporządzanie oraz składanie w imieniu Klienta deklaracji podatkowych: PIT, CIT, VAT, VAT-UE, deklaracji rocznych;
  • Bieżąca kontrola należności i zobowiązań;
  • Sporządzanie bilansu oraz rachunku zysków i strat;
  • Kontrola formalno- rachunkowa dokumentów księgowych;
  • Reprezentacja Klienta przed urzędami;
  • Obsługa księgowa transakcji zagranicznych.